POPGUIDE PERSONVERNREGLER

PERSONVERNREGLER

 

POPGuide Service Privacy Policy

VOX S.p.A. med registrert kontor i Perugia, Via Pievaiola nr. 21, skattekode og registreringsnummer. 2549200547 (Vox eller We) i sin kvalitet av "Datakontrolleren" behandler personopplysningene til fagene som er involvert i behandlingen (i det følgende "Dataemne") og spesielt av de kundene som bruker og får tilgang til POPGuide App App) og nettsiden www.voxtours.com (nettstedet). Dataene leveres direkte av den registrerte eller av personen som utøver foreldreautoritet til den registrerte, for følgende formål: a) styring av tilgang og bruk av relevante tjenester; b) krav knyttet til kjøp på nettstedet til mobil reiseguide digitalt innhold og / eller reisekort; c) statistiske formål på anonymiserte data; d) levering av markedsføringskommunikasjon vedrørende rabatter, tilbud, tjenester og arrangementer av Vox; e) levering av kundetilfredshetsundersøkelser eller spørreskjemaer med hensyn til Vox produkter og tjenester; f) profileringsformål g) Levering av kommersiell og salgsfremmende kommunikasjon vedrørende produkter og / eller tjenester av Vox valgte partnere. Det juridiske grunnlaget for databehandling er gjennomføring av en kontrakt (for formålene under punkt a), b), c) ovenfor), og den registrertes samtykke (for formålene under punkt e), f) og g)). De juridiske grunnene for databehandling i henhold til punkt d) ovenfor uten den registrertes samtykke, er datakontrollantens legitime interesse å tilby Vox sine produkter og tjenester, med unntak av motstanden din når du mottar markedsføringskommunikasjonen fra Vox eller i Hvis du velger å melde deg på et senere tidspunkt, sender du en e-post til: privacy@voxcity.com

2. Vox herved informerer deg om at: a) for de ovennevnte formål skal dataene også behandles ved hjelp av datamaskiner, telematikk, papir og manuelle instrumenter, i samsvar med de konfidensielle og sikkerhetsregler som følger av loven; b) i tilfelle av uttrykt samtykke til profileringsaktivitetene nevnt i nr. 1 bokstav f) ovenfor, vil dette innebære en automatisert aktivitet for å tildele den registrerte i en kategori av emner med homogene egenskaper på grunnlag av de tidligere brukte tjenestene , eventuelle markedsundersøkelser som kan ha blitt gjennomført og den relevante demografiske klassen.

3. Levering av dataene er valgfritt. Ethvert nekte å gi dataene til formålene med bruk og tilgang til App og / eller Nettsted, omtalt i punkt 1 lett. a) og b) skal føre til umuligheten til å nyte de relaterte tjenestene som tilbys av Vox. Også en etterfølgende mulig motstand eller tilbakekalling av behandling av personopplysninger for ovennevnte formål skal resultere i umiddelbar blokkering av tilbudet av tjenestene som tilbys gjennom App og / eller Nettstedet. Dataene blir også behandlet i anonym form for de statistiske formålene som henvises til avsnitt 1 lett. c). Ethvert nekte å gi samtykke til databehandlingen for ytterligere formål som nevnt i nr. 1), lett. d), e), f) og g) for direkte markedsføring, levering av kundetilfredshetsundersøkelser og profileringsaktiviteter, skal ikke ha noen konsekvenser, bortsett fra at det er umulig for den registrert å bli informert om markedsføring og reklameprofil initiativer fra Vox eller partnere, eventuelle markedsundersøkelser og å motta kommersiell kommunikasjon fra Vox.

4. Dataene skal ikke dissemineres. Innenfor datastyringens organisasjon skan dataene behandles av de relevante kontorene som er betrodd til gjennomføring av visse behandlingsaktiviteter (f.eks. Administrasjon, Kommersiell, Markedsføring, IT). I utførelsen av sine aktiviteter og informasjon, kultur, reklame, markedsføring, profilering, merchandising og sponsing aktiviteter, kan Vox i sin kvalitet av Datakontrolleren formidle dataene til tredjeparter nevnt i fotnote 1 og utpekt som Dataprosessor med det formål å administrere Registreringen og bestemmelsen til relaterte tjenester eller for ytterligere formål som den registrerte har avtalt. Den komplette listen over dataprosessorer utnevnt av Vox kan lett bli kjent uten kostnad ved å sende en forespørsel til e-postadressen angitt i punkt 7 i denne personvernerklæringen.

5. Dataene skal lagres på servere som ligger i EU. Eventuelle data samlet for de formål som er angitt i nr. 1 bokstav a) skal beholdes for hele varigheten av den registrertes registrering av Voxs nettside eller app- tjenester, og deretter ikke lenger enn lovfestet frist. Eventuelle opplysninger som er innsamlet for de formål som er angitt i nr. 1 bokstav b), skal beholdes for den tid det er nødvendig for å levere de innkjøpte tjenestene, og deretter ikke lenger enn lovfestet frist. Eventuelle data innsamlet med henblikk på behandling som angitt i punkt 1 (d), (e) og (g) skal beholdes til den registrerte trekker sitt samtykke til å motta kommersiell kommunikasjon eller ber om sletting av Data, med unntak av tilfeller der Datakontrollanten behøver å beholde slike data for å forsvare sine rettigheter i forhold til eventuelle tvister som pågår på tidspunktet for anmodningen eller på formell anmodning fra offentlige myndigheter. Dataene som er innsamlet med henblikk på behandling som er angitt i nr. 1 bokstav f), skal beholdes til den registrerte trekker seg samtykke til markedsføringsaktiviteten som er beskrevet deri, eller fremlegger en anmodning om sletting av slike data, med forbehold for det foregående.

6. Den registrerte har rett til: a) å få oppsigelse av behandling for direkte markedsføringsformål, også i forhold til tjenester som er identiske med de som allerede er gitt av vårt firma (utmelding); b) oppnå informasjon i forhold til formålene som Data behandles, til behandlingsperioden og til de emner som dataene blir kommunisert om (rett til tilgang); c) oppnå korrigering eller integrasjon av uriktige data angående den registrerte (rett til rettelse); d) oppnå slettingen av data angående den registrerte i følgende tilfeller (i) dataene ikke lenger er nødvendige for de formål de ble samlet inn for; (ii) Den registrerte har trukket sitt samtykke til behandling av Data, dersom disse behandles på grunnlag av samtykke; (iii) den registrerte har motsatt seg behandling av opplysninger om seg, dersom disse behandles for vår legitime interesse; eller (iv) behandling av data ikke overholder loven. Det skal imidlertid bemerkes at oppbevaring av Data by Vox også er lovlig dersom det er nødvendig for å oppfylle en rettslig forpliktelse eller å fastslå, utøve eller forsvare en rett i retten (avbestillingsrett); e) for å oppnå at dataene om den registrerte kun lagres uten videre bruk i følgende tilfeller: (i) den registrerte bestrider nøyaktigheten av dataene i den perioden som er nødvendig for å tillate Vox å verifisere nøyaktigheten av slike data; (ii) behandlingen er ulovlig, men den registrerte gjenstander for sletting av dataene; (iii) Dataene er nødvendige for å fastslå, utøve eller forsvare en rett i retten; (iv) Den registrerte har motsatt seg behandlingen og avventer verifisering av muligheten for Voxs legitime interesse for behandlingen (begrensningsrett); f) mottar i et felles, strukturert, vanlig og maskinlesbart format, alle data angående den registrerte, hvis disse behandles i henhold til en kontrakt eller på grunnlag av den registrerte samtykke (rettighetsrettighet). Vær også oppmerksom på at den registrerte har rett til å kontakte databeskyttelsesmyndigheten (Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 ROMA) for å håndheve sine rettigheter med hensyn til databehandling. 7. Datakontrolleren i henhold til art. 24 av GDPR er VOX S.p.A. med registrert kontor i Perugia, Via Pievaiola n. 21, skattekode og antall registreringsnummer 2549200547. Datakontrollanten kan kontaktes for eventuelle forespørsler eller rapporter på følgende kontaktinformasjon: privacy@voxcity.com .

Datakontrollanten har utnevnt en databeskyttelsesansvarlig i henhold til art. 37, 38 og 39 i GDPR, som er hjemmehørende for stillingen ved adressen Perugia, Via Pievaiola n. 21 og kan kontaktes på e-postadressen privacy@voxcity.com for ethvert spørsmål om databehandlingen. Ved å sende en e-post til privacy@voxtours.com kan Datavaren også utøve noen rettigheter som er nevnt i punkt 6 i denne personvernerklæringen.

Fotnote 1: reiselivsorganisasjoner, museer, hoteller, spillesteder, institusjoner, reisebyråer og transport- eller reisearrangører. En oppdatert liste over ovennevnte tredjeparter er tilgjengelig på Voxs registrerte kontor og kan være kjent ved å sende en forespørsel på e-posten privacy@voxtours.com.

Vox – ledende leverandør
av løsninger for reiseindustrien